Ar sabiedrisko transportu ir janoklust lidz pieturai "Celtniecibas pasaule" (Mukusalas iela)
Karte
uz Google


uz openstreetmap.org